Quốc gia đa dạng về văn hóa: – Ba Lan có một lịch sử văn hóa phong phú được ảnh hưởng bởi nhiều quốc gia lân cận như Đức, Nga, Áo và Hungary. Điều này thể hiện rõ trong ẩm thực đa dạng với các…