Phân biệt EU và Schengen.

Trong bối cảnh hội nhập và hợp tác khu vực tại châu Âu, hai thuật ngữ “Schengen” và “EU” (Liên minh châu Âu) thường xuyên được nhắc đến và có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người. Mặc dù có một số điểm tương đồng, Schengen và EU thực chất là hai khái niệm khác nhau với các mục tiêu, chức năng và thành viên riêng biệt. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Schengen và EU.

 1. Liên Minh Châu Âu (EU)
 • Giới thiệu về EU

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức kinh tế và chính trị bao gồm 27 quốc gia thành viên, với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác và hội nhập sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa. EU được thành lập vào năm 1993 theo Hiệp ước Maastricht, dựa trên nền tảng của các cộng đồng kinh tế châu Âu trước đó.

 •  Mục tiêu và chức năng của EU

EU được xây dựng với mục tiêu chính là duy trì hòa bình và ổn định ở châu Âu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội, bảo vệ quyền con người và tăng cường vị thế quốc tế của châu Âu. Các chính sách của EU bao trùm nhiều lĩnh vực như thị trường chung, chính sách nông nghiệp, chính sách ngoại giao và quốc phòng, cũng như bảo vệ môi trường.

 •  Thành viên và tổ chức

EU hiện có 27 quốc gia thành viên, với mỗi quốc gia đóng góp vào ngân sách và tham gia vào quá trình ra quyết định của EU thông qua các cơ quan như Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu. EU có các hiệp ước và quy định pháp lý ràng buộc tất cả các thành viên, tạo nên một khuôn khổ hợp tác toàn diện và chặt chẽ.

Liên minh châu Âu EU
Liên minh châu Âu EU
 1. Khu Vực Schengen
 •  Giới thiệu về Schengen

Khu vực Schengen được đặt theo tên của Hiệp ước Schengen, ký kết vào năm 1985 tại làng Schengen ở Luxembourg. Schengen không phải là một tổ chức chính trị hay kinh tế, mà là một thỏa thuận về việc bãi bỏ kiểm soát biên giới giữa các quốc gia tham gia, tạo ra một khu vực tự do di chuyển.

 •  Mục tiêu và chức năng của Schengen

Mục tiêu chính của khu vực Schengen là tạo điều kiện cho sự di chuyển tự do của người dân giữa các quốc gia thành viên, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa. Các quốc gia trong khu vực Schengen đồng ý loại bỏ các trạm kiểm soát biên giới nội bộ và thực hiện chính sách thị thực chung đối với người nhập cảnh từ bên ngoài khu vực.

 •  Thành viên và tổ chức

Khu vực Schengen hiện bao gồm 26 quốc gia, trong đó có cả các thành viên EU và các nước ngoài EU như Na Uy, Iceland, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Các quốc gia Schengen hợp tác chặt chẽ về an ninh và kiểm soát biên giới bên ngoài, đồng thời chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin Schengen (SIS).

Khu vực Schengen
Khu vực Schengen
 1. So Sánh Schengen và EU
 •  Điểm tương đồng

– Tự do di chuyển: Cả EU và khu vực Schengen đều thúc đẩy sự tự do di chuyển. Công dân của các quốc gia thành viên EU có quyền tự do sống và làm việc ở bất kỳ quốc gia EU nào. Khu vực Schengen thì cho phép di chuyển không kiểm soát biên giới giữa các quốc gia thành viên.

– Hợp tác khu vực: Cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác khu vực để tăng cường an ninh, kinh tế và giao lưu văn hóa.

 •  Điểm khác biệt

– Phạm vi và mục tiêu: EU là một tổ chức kinh tế và chính trị với các mục tiêu rộng lớn bao gồm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh. Schengen chỉ là một thỏa thuận về tự do di chuyển và kiểm soát biên giới.

– Thành viên: EU có 27 thành viên, trong khi Schengen có 26 thành viên, bao gồm cả các nước không thuộc EU như Na Uy và Thụy Sĩ.

– Quy định và chính sách: EU có các quy định và chính sách chung trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, ngoại giao và quốc phòng. Schengen chỉ tập trung vào việc loại bỏ kiểm soát biên giới và thực hiện chính sách thị thực chung.

 1. Kết Luận

Hiểu rõ sự khác biệt giữa Schengen và EU giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về vai trò và chức năng của từng khái niệm. EU là một tổ chức kinh tế và chính trị toàn diện với mục tiêu phát triển và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong khi khu vực Schengen là một thỏa thuận tập trung vào việc tạo điều kiện cho sự tự do di chuyển và hợp tác về an ninh biên giới. Mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng sự khác biệt rõ ràng về phạm vi, mục tiêu và thành viên làm nên đặc trưng riêng biệt của Schengen và EU.

Xem thêm: DU HỌC SINH BA LAN ĐƯỢC LÀM THÊM BAO NHIÊU TIẾNG/ TUẦN?

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ DU HỌC BA LAN