Hội chợ việc làm cho công nhân làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản trên cả nước đã diễn ra với sự tham gia của khoảng 70 công ty và hơn 1.000 vị trí tuyển dụng cho người lao động. Cùng HIGOI đi vào tìm hiểu làm sao để về nước đúng hạn.

Hàng nghìn việc làm, tiền lương hấp dẫn phù hợp với công nhân xuất khẩu lao động trở về nước.

Trung tâm dịch vụ dịch vụ dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết đây là một chương trình do một đơn vị phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ từ Lao động – Thương binh và Xã hội), văn phòng HRD tại Việt Nam, văn phòng IM Japan của Nhật Bản tại Việt Nam.

Hội chợ lao động đã thu hút sự tham gia của khoảng 70 công ty đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản để tham gia tuyển dụng trực tiếp, với hơn 1.000 bài đăng việc làm, nhiều ngành nghề và tiền lương hấp dẫn, phù hợp với công nhân lao động tại Hàn Quốc như một phần của chương trình EPS và thực tập sinh để thực hành thực hành kỹ thuật tại Nhật Bản như một phần của chương trình IM Nhật Bản trên cả nước.

Không chỉ vậy, tham dự các hội chợ làm việc của nhân viên cũng được thông báo về công việc và kỹ năng trong cuộc phỏng vấn; Tư vấn nghề nghiệp và chính sách pháp lý; Cung cấp thông tin về thị trường lao động; Đồng thời, có cơ hội tìm kiếm, thay đổi công việc, đào tạo nghề và xuất khẩu làm việc; Tham gia các cuộc phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với các nhà tuyển dụng là các công ty có vốn đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Rộng cửa” việc làm cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn
“Rộng cửa” việc làm cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, sự hỗ trợ và sự ra đời của việc làm cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc như một phần của chương trình và học viên EPS để thực hành thực hành kỹ thuật tại Nhật Bản bởi Chương trình IM Nhật Bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thành phố, cấp địa phương và chính quyền địa phương.

Trong thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ lực lượng lao động nêu trên, một trong số đó là tổ chức các hội chợ lao động, các phiên giao dịch việc làm với mục đích tạo cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là người đi làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản sau khi về nước tìm việc làm, có thu nhập để ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, hoạt động còn giúp các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam tuyển dụng được lao động phù hợp với yêu cầu công việc. Đó cũng là một trong những giải pháp động viên, khuyến khích người lao động về nước đúng hạn theo quy định khi hết hạn hợp đồng lao động, giúp giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản.