Để được cấp hộ chiếu đi Nhật Bản bạn cần chuyển một số giấy tờ và ảnh cần thiết. Tuy nhiên nhiều người do chuẩn bị ảnh không kỹ nên phải quay lại chụp mất nhiều thời gian và công sức. Với 8 lưu ý…