Xuất khẩu lao động Nhật Bản đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, để sang làm việc tại Nhật Bản, người lao động phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, đặc biệt là sức khỏe. Đồng thời,…