Năm 2023, việc đi làm việc ở nước ngoài sẽ dễ dàng hơn cho người lao động Việt Nam khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang lên kế hoạch thu hút lao động Việt Nam. Số lượng lao động đi làm việc ở…