Bên cạnh các đơn hàng chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi lợn là đơn hàng được nhiều lao động quan tâm nhất vì không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm và mức lương lại khá hấp dẫn. Để người lao động hiểu rõ hơn về…