Là một trong những đối tượng đặc trưng của dự án xuất khẩu lao động Nhật Bản quân đội được hưởng nhiều lợi thế vô cùng lớn về nhiều mặt. Vậy nếu tham gia dự án xuất khẩu lao động dịch vụ sang Nhật Bản…