Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã khiến hàng triệu người lao động bị mất việc làm. Hậu Covid 19, nhiều người có xu hướng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) như một biện pháp khắc phục kinh tế sau khó khăn, đặc biệt…