Để sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, bạn phải có COE (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú). Vậy ý nghĩa của bài báo này là gì? Mất bao lâu để xin giấy phép cư trú? Hãy đến và tìm hiểu…