Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ quán Nhật Bản…