Với mức sống hiện nay, để tiết kiệm được 200 triệu không quá khó nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Nếu bạn không dùng nó đầu tư cho tương lai, chúng sẽ dễ dàng mất giá trị chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy, có…