Mã xuất cảnh quốc tế, mã quốc gia, mã vùng là một trong những thông tin cần biết khi gọi điện từ Nhật Bản về Việt Nam và ngược lại. Trong bài viết dưới đây, HIGOI sẽ giới thiệu một số thông tin liên quan…