Hàng năm, số lượng y tá phục vụ tại các bệnh viện và viện dưỡng lão của Nhật Bản đang ở mức thấp đáng báo động. Đây là lý do Nhật Bản tiếp tục mở rộng kế hoạch tuyển dụng điều dưỡng viên, hộ lý…