Do tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngành cơ khí, Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách thu hút người lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam, sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, có không ít người lao…