Điện tử hiện đang là 1 trong những ngành được lựa chọn nhiều nhất và có số lượng kỹ sư sang Nhật để làm việc đông nhất hiện nay. Trong khoảng thời gian tới, tại Xuatkhaulaodong.pro cũng sẽ về khá nhiều các đơn hàng kỹ…