Theo như các kết quả khảo sát về các mục đích chính người lao động Việt đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản thì phần lớn các câu trả lời đó là đi kiếm tiền. Chính vì vậy mà khi đi tìm hiểu về…