Tỉnh Hyogo là một quận trên đảo Honshu, Nhật Bản. Đây là một trong những tỉnh có số lượng lớn lao động nước ngoài tại Nhật Bản. Vậy yếu tố nào đã dẫn đến sự phát triển của tỉnh và tại sao tỉnh Hyogo lại…