Xu hướng của người lao động Việt Nam hiện nay là đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Tuy nhiên, có rất nhiều điều kiện sức khỏe bắt buộc phải đáp ứng để làm việc tại Nhật Bản. Vậy, bị gãy tay, gãy chân có…