Giấy xác nhận nhân sự là một trong những loại giấy tờ cần thiết để làm thủ tục xin việc và xuất khẩu lao động sang Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào khác. Nó quan trọng đến đâu thì không phải ai cũng…