Một trong những đơn hàng đi Nhật được nhiều người lao động lựa chọn nhất từ trước đến nay là chế biến thực phẩm. Với những lợi thế như làm việc trong nhà xưởng, mức lương mức ổn định, chế độ đãi ngộ tốt,…. Hãy…