Để giúp người lao động hiểu rõ hơn về chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản (visa thực tập sinh kỹ năng) do công ty Higoi.net tổ chức, dưới đây là các bước thực hiện quy trình chung để nhập cảnh làm việc tại…