Trong những năm gần đây nhu cầu sang Nhật Bản làm việc của người Việt Nam ngày càng tăng cao. Điều này không chỉ cải thiện tình trạng thiếu việc làm ở nước ta mà còn nâng cao thu nhập bình quân. Hiroshima Nhật Bản…