Hộ chiếu là giấy tờ ắt buộc giúp ạn có thể ra nước ngoài. Bạn chuẩn bị sang Nhật Bản để du học hoặc làm việc ở nước ngoài mà chưa biết làm hộ chiếu đi Nhật như thế nào? Làm thế nào dễ dàng…