Trong bài viết này Xuatkhaulaodong.pro sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hồ sơ cũng như là các trình tự, thủ tục để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động đi Nhật Bản theo các chương trình thực tập sinh kỹ năng, kỹ sư,…