Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã khiến hàng triệu người lao động bị mất việc làm. Nhật Bản bắt buộc phải thúc đẩy tuyển dụng và thu hút nguồn lao động nước ngoài. Đây chính là cơ hội lớn cho người lao động Việt…