Dưới đây là danh sách một số các đơn hàng kĩ sư cơ khí đi Nhật mới nhất năm 2022 với chế độ lương cực cao. Bởi do số lượng đơn hàng mà công ty của chúng tôi tiếp nhận hàng tháng đang quá lớn,…