Thời gian gần đây, có rất nhiều cách để đi Nhật Bản theo diện kỹ sư Nhật Bản. Như các bạn đã biết, Nhật Bản là mảnh đất tiềm năng để nhiều bạn trẻ Việt Nam biến ước mơ thành hiện thực. Tham gia dự…