Ngoài tiếng Anh, tiếng Nhật hiện nay đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất. Kỳ thi tiếng Nhật được tổ chức hàng năm ngày càng đa dạng hơn theo nhu cầu của mỗi người. Vậy kỳ thi năng lực tiếng Nhật…