Hiện nay có rất nhiều người lao động Việt Nam có tay nghề may mặc đều lựa chọn đi Xuất khẩu lao động ngành may mặc tại Nhật Bản. Có lẽ bởi chi phí đi đơn hàng may khá rẻ, làm may ở Nhật Bản…