Vào những tháng đầu năm 2022, các đơn hàng mà tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản ở tại Việt Nam đang tương đối nhiều, tăng cả về số lượng cũng như là chất lượng. Cùng với điều đó mà Nhật Bản cũng đang thực…