Trong những năm gần trở lại đây, lượng người lao động lựa chọn việc đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản ngày càng nhiều hơn. Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất và chủ lực của Việt…