Nhật Bản là một trong những quốc gia thu hút lượng lớn lao động từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản mang lại nguồn thu nhập lớn, tuy nhiên nhiều người đang băn…