Khi tình trạng lừa đảo ngày càng nhiều và phức tạp thì lừa đảo xuất khẩu lao động đã và đang là hiện tượng mà ai cũng phải bàng hoàng. Vì vậy, hãy cùng HIGOI tìm hiểu kỹ về tình trạng này và tìm ra…