Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và thiết bị điện tử, tình trạng cận thị ngày một gia tăng. Cận thị không chỉ mang đến nhiều tác hại trong cuộc sống hàng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng…