Thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn lao động mù màu có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không? Công việc nào là tốt nhất cho người bị mù màu? Nhằm giúp bạn tìm ra…