Việc xuất khẩu lao động Nhật Bản đã trở thành một cơ hội hấp dẫn cho nhiều người lao động Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngành này, tình trạng lừa đảo cũng ngày càng trở nên phổ biến. Việc bị…