Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện đang được lao động Việt Nam rất ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng được tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài. Điều kiện vệ sinh rất khắt khe, liệu người bị nấm…