Nhật Bản hiện đang là một trong những thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang xuất khẩu lao động nhất. Do tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, Nhật Bản đã phải đưa ra nhiều chính sách thu hút lao động tại…