Xuất khẩu lao động Nhật Bản đang trở thành một xu hướng mới cho lao động Việt Nam đã và đang mong muốn cải thiện kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, người lao động vẫn còn rất nhiều băn khoăn, lo lắng khi quyết…