Có nên từ bỏ công việc nhà nước hay không là câu hỏi của rất nhiều người trẻ cũng như những người đã từng làm công chức nhà nước một khoảng thời gian. Từ bỏ một công việc an nhàn, lương ổn định để ra…