Khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, với rất nhiều các lựa chọn cho con đường tương lai như học đại học, học cao đẳng hoặc học trung cấp nghề… thì rất nhiều bạn trẻ chọn cho mình hướng đi xuất khẩu lao động và…