Nhắc đến Nhật Bản người ta thường nghĩ ngay đến đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất thế giới. Nó có một lịch sử và văn hóa độc đáo. Nhờ đó Nhật Bản trở thành miền đất hứa thu hút nhiều…