Thông thường, người lao động phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau khi đi xin đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, và sức khỏe là một trong số đó. Đối với những người bị sỏi thận, liệu họ có thể đi Nhật…