Hiện nay, việc bị cận thị, thị lực kém là điều mà không thể tránh khỏi khi hàng ngày chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Việc bị cận thị cũng khiến cho người lao động bị hạn chế…