Theo Mục 16a của Luật cư trú của Đức, người nước ngoài có thể xin giấy phép cư trú cho mục đích giáo dục, nghề nghiệp và đào tạo nghề. Cùng HIGOI tìm hiểu về thị thực đi học nghề kép tại Đức nhé. Các…