Trong những năm gần đây du học Đức trở thành một trong những con đường dẫn đến thành công được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Năm 2021, chính phủ Đức mở rộng nhiều chương trình du học nghề nghiệp cho sinh viên nước ngoài. Chúng…