Nếu bạn đến Nhật Bản và muốn hút thuốc, hãy đọc bài viết mà HIGOI chia sẻ ngay sau đây để biết về quy định hút thuốc ở Nhật Bản nhé! Ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những người hút…