Vị trí địa lý độc đáo, tỉnh Yamaguchi Nhật Bản có địa phận ranh giới chung với 2 tỉnh Hiroshima và Shimane là điều kiện phát triển của giao thương văn hóa. Không những thế, đặt chân đến vùng đất đầu tàu phía Tây Nam đất…