OTIT Japan hiện là tổ chức quản lý thực tập sinh chính thức tại Nhật Bản, thay thế cho tổ chức JITCO trước đây. Nhằm bảo vệ quyền lợi của thực tập sinh các nước tại Nhật Bản, giải đáp và xử lý những vướng…